EU:s nya plaststrategi ska cirkulera avfallet

2 februari 2018

EU:s nya plaststrategi ingår i det cirkulära ekonomipaketet. Enligt strategin ska alla plastförpackningar på EU:s marknad återvinnas senast 2030. Detta mål ska nås bland annat med hjälp av nya förpackningsbestämmelser.

Av de 25 miljoner ton plastavfall som Europas befolkning genererar varje år samlas mindre än 30 procent in för återvinning idag. Strategin ska bl.a. bidra till att utveckla och stimulera industrin samt göra återvinning mer lönsamt. Bland annat ska nya förpackningsbestämmelser tas fram för att förbättra möjligheterna till plaståtervinning och öka efterfrågan på återvunnen plast. Strategin innebär också samarbete med partners runt om i världen för att ta fram globala lösningar och utveckla internationella standarder. 

Läs mer