Nytt samarbetsförsök mellan Avfall Sverige och producenterna

6 september 2019

Avfall Sverige är redo för ett nytt försök att samarbeta med producentledet kring insamling av förpackningar och tidningar.

I våras lämnade Avfall Sverige den samverkansplattform som startades tidigare i år, till följd av låsta diskussioner med organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Men efter att Naturvårdsverket under sommaren publicerat en vägledning kring hur de nya förordningarna för förpackningar och returpapper bör tolkas återupptas nu diskussionerna. Samtidigt är frågorna långt ifrån lösta.

– Det är anmärkningsvärt att man i dessa diskussioner helt bortser från de viktigaste aktörerna - återvinningsföretag och fastighetsägare - inom samverkansplattformen. Merparten av FNI-tjänsterna utförs av de privata återvinningsföretagen. Systemen har utarbetats i nära dialog med hållbarhetsinriktade fastighetsägare. Det vore synnerligen olyckligt att rasera de 50 000 kontrakt med skräddarsydda lösningar som redan finns mellan våra medlemmar och fastighetsägarna, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.