Senaste uppdateringen från Miljödepartementet om producentansvaret

16 september 2014

Genom att skärpa kraven på producenterna och förtydliga deras ansvar för insamling av förpackningsavfall och returpapper kommer det bli lättare för hushåll och andra att sortera ut sitt avfall.

För att fortsatt stimulera till ett utvecklat miljöarbete i näringslivet kommer det med det nya systemet finnas en möjlighet att samla in och behandla förpackningsavfall och returpapper som uppstått i samband med yrkesmässig verksamhet på särskilt sätt.

Nya system för producenternas ansvar för förpackningar och returpapper ska leda till enklare och bättre insamling, ökad materialåtervinning och förbättrad tillsyn. Regeringen höjer målen för materialåtervinning och inför tillståndspliktiga insamlingssystem. Det är innebörden i de nya förordningar som regeringen tog beslut om den 28 augusti 2014. På sikt kommer detta att innebära mer lättillgängliga insamlingsplatser.

Ni kan läsa mer här.

Förordningstexterna är ännu ej publicerade.