Producenterna får huvudansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar och tidningar

24 juni 2014

Det meddelade miljöminister Lena Ek vid ett möte idag när hon presenterade resultatet av regeringens arbetsgrupp för kretsloppsfrågor.

ÅI välkomnar förslaget.

- Det har varit en lång process om vem som ska ha huvudansvaret och det känns skönt att det nu står klart att återvinningsföretagen kan fortsätta att erbjuda fastighetsnära insamlingstjänster direkt till fastighetsägarna, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.
....................................................................................................................................

Pressmeddelandet från Miljödepartementet

Insamlingen av hushållens förpackningar och returpapper ska bli enklare och bättre

Genom att skärpa kraven på producenterna och renodla samt förtydliga deras ansvar för insamling av förpackningar och returpapper kommer det bli lättare för hushållen att sortera ut sitt avfall. Regeringen vill höja återvinningsmålen och införa tillståndspliktiga insamlingssystem. På sikt kommer detta att innebära mer hushållsnära insamling och färre återvinningsstationer.

 

Avfallsutredningen lämnade sitt betänkande till regeringen i augusti 2012. För att hitta en långsiktigt stabil lösning med bred förankring tillsatte miljöminister Lena Ek en arbetsgrupp i januari 2014. Gruppen, där statssekreterare och handläggare från berörda departement ingår, har under våren fört en bred dialog. Utifrån dessa dialoger har arbetsgruppen hittat en framkomlig väg för hur ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper ska regleras i framtiden.


- Målet har varit att hitta ett system som är enkelt för hushållen och andra att delta i och som möjliggör att mer avfall kan återvinnas, säger miljöminister Lena Ek.
 

Regeringen föreslår att dagens ansvar för insamling av förpackningar och returpapper även fortsättningsvis ska ligga på producenterna. Ansvaret renodlas och förtydligas, mer avfall återvinns och tillståndspliktiga insamlingssystem införs med en förbättrad uppföljning och tillsyn över producentansvaret.


- Med dessa förslag kommer vi göra det lättare för hushåll och andra att sortera ut förpackningar och returpapper i sitt avfall, säger miljöminister Lena Ek.