Proposition om avfallsförebyggande åtgärder och straff för otillåten insamling av elavfall

9 mars 2017

Ett nytt lagförslag ska ge regeringen möjlighet att besluta om bemyndiganden om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner för otillåten insamling av elavfall.

Regeringen föreslår i propositionen att regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, ska kunna besluta om föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder. Åtgärderna ska vara av särskild betydelse för skyddet av människors hälsa eller miljön. Det föreslagna bemyndigandet kan till exempel användas för att införa ett förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter.
 
I propositionen föreslår regeringen även att det införs ett straff för att samla in elavfall från hushåll utan tillstånd. Insamling av avfall är ofta förenad med risker för människors hälsa och miljön om den inte sköts på rätt sätt. Ett tillståndskrav infördes därför 2014. För att tillståndsplikten ska bli effektiv bör den som bedriver otillåten insamling kunna straffas.