Regeringen har tillsatt ny utredning för att öka återanvändningen

14 januari 2016

Regeringen tillsätter en utredning om hur handel med begagnat, samt reparationer och uppgradering av olika produkter kan öka. Målet är att nå en mer resurseffektiv ekonomi och att minska miljöpåverkan.

En särskild utredare får i uppdrag att analysera vilka hinder som kan finnas i lagstiftningen och vilka styrmedel som behövs för att öka återanvändningen av produkter. Utredare blir Ola Alterå, tidigare statssekreterare i näringsdepartementet 2006 – 2010.

Styrmedlen ska utformas så att de stimulerar producenter, konsumenter och företag i mellanledet att satsa på handel med begagnade produkter, liksom på reparationer och uppgradering av produkter. Det kan också leda till nya affärsmodeller, nya företag och nya jobb. Det övergripande målet är att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi, som begränsar påverkan på miljön.

Utredningen ska i första hand inrikta sig på produkter för konsumentmarknaden som är särskilt intressanta ur ett resurs- och miljöperspektiv med hänsyn till miljömålen.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Läs mer HÄR.