Renare Mark seminarium den 28 november

19 september 2012

I samband med vår Återvinningsdagen den 29 november anordnar Nätverket Renare mark ett seminarium den 28 november med temat analyser. Frågor som kommer att ta upp under dagen rör bland annat hur man kvalitetssäkrar prover och analysresultat – ett arbete i flera led.

Ni kan läsa mer här.