Riksdagen har beslutat att införa avfallshierarkin i Miljöbalken

17 juni 2016

Avfallshierarkin införs från och med den 2 augusti 2016 i Miljöbalken.
Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens proposition Avfallshierarkin.

- Det är ett viktigt principiellt beslut att avfallshierarkin införs i lagstiftningen. Vi ser nu fram emot att det även införs styrmedel som gör det lönsamt att följa avfallshierarkin, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindsutrierna.

Läs Miljö- och Jordbruksutskottets betänkande HÄR.

Läs propositionen HÄR.