Resurs- och avfallsriktlinjerna för byggande och rivning har uppdaterats

21 maj 2019

Bostadsbyggandet är omfattande i Sverige och Återvinningsindustrierna samverkar med aktörerna i hela byggkedjan för att öka sorteringen och återvinningen av bygg- och rivningsmaterial.

Nu är riktlinjerna uppdaterade och i den nya upplagan finns både Återvinningsindustriernas framtagna skyltfärger för sortering, samt BEAst artikelnummer med.  Dessa uppdateringar kommer att underlätta sortering, återvinning, kravställan och upphandling.

Gemensamt kan fastighetsägare, byggherrar, återvinningsföretag, bygg- och rivningsföretag och andra aktörer ta ett större ansvar och arbeta mer aktivt för att öka återvinningen av bygg- och rivningsavfall till nya kvalitetssäkrade råvaror. ÅI:s medlemmar tidigare beslutat om att följa riktlinjerna som förvaltas av Sveriges Byggindustrier. I den nya reviderade versionen väljer nu ett antal organisationer att underteckna avsiktsförklaringen för att ge kraft i genomförandet och öka tillämpningen av riktlinjerna. De som undertecknar är Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, Golvbranschen, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

– Vi hoppas att alla aktörer i kedjan ska börja ställa krav i upphandlingen så att riktlinjerna för bygg- och rivningsavfall följs. Vi vill också se en utökad sortering och återvinning, vilket underlättas av de nya skyltfärgerna som ÅI:s medlemmar har tagit fram. Det skulle leda till en betydligt högre återvinningsgrad och renare fraktioner. Även tillsynsmyndigheterna har en viktig roll att följa upp att riktlinjerna följs vid byggande och rivning, säger Viveke Ihd, chef hållbar återvinning och cirkulär ekonomi, Återvinningsindustrierna.  
 

Läs Resurs- och avfallsriktlinjerna