EU-kommissionens Roadmap för Waste to Energy

15 februari 2016

EU-kommissionen har tagit fram en Road map för Waste to Energy som nu är ute för konsultation. Den är nu ute på konsultation och ska utgöra underlag för Communication on Waste to Energy som EU-kommissionen ska presentera inom ramen för Energinunionen senare i år.

EU-kommissionen har tagit fram en Roadmap för Waste to Energy där följande huvudområden lyfts:
 
1. Bristande samverkan mellan Waste to Energy och EU:s policies
2. Göra befintliga förbränningsprocesser mer energieffektiva 
3. Ojämn spridning av överkapacitet på förbränningsanläggningar
4. Outnyttjad potential från avfallsbaserade bränslen
5. Brist på tydlighet när det gäller avfallshierarkin