Svenskarna har sämst kännedom om cirkulär ekonomi av de nordiska länderna

7 mars 2018

Svenskarna halkar efter andra nordiska länder när det gäller kännedom om cirkulär ekonomi men är duktiga på att återvinna sina kläder. Det är några av slutsatserna i den årliga rapporten ”The Nordic market for circular economy” som gjorts av analysföretaget SB Insight.

Vad gäller kunskapsnivån kring cirkulär ekonomi så ligger Sverige numera sämst till bland de nordiska länderna. Här står nivån stilla medan den växer i övriga Norden. Att Sverige halkar efter syns också i faktiska beteenden vad gäller delning och återvinning. Dessa områden ökar betydligt snabbare i andra nordiska länder, säger Erik Hedén, vd på SB Insight, till Aktuell Hållbarhet.

Rapporten visar också att 51 procent av svenskarna är direkt negativa till att samäga saker med varandra.

– Svenskar är otroligt ointresserade av att samäga saker och tittar man på det totala samägandet i Sverige så har det minskat sedan förra året. Det pratas mycket om delningsekonomi, men än så länge funkar det inte, säger Erik Hedén.

Svenskarna är fortfarande ledande i Norden när det kommer till återvinning av kläder. Detta kan enligt rapporten förklaras av ett starkt engagemang med återvinningsboxar och andra lösningar hos svenska klädförsäljare.

Rapporten ”The Nordic market for circular economy” kan köpas på SB Insights hemsida.