FEAD vill skärpa reglerna i förpackningsdirektivet

31 maj 2019

Ändra EU:s förpackningsdirektiv och se över producenternas användning av flerlagerförpackningar, tillsatser, färg, etiketter, lim, lock och annat som i dag försvårar avfallsbranschens återvinningsarbete.

Kravet kommer från branschorganisation European Federation for Waste Management and Environmental Services, Fead, inom vilken Återvinningsindustrierna är medlemmar, och riktas mot EU-kommissionen som nyligen påbörjat en översikt av regelverken för förpackningar. Planen är att kommissionen ska lägga fram ett lagförslag kring förpackningar någon gång under nästa år.

Fead föreslår också ett rörligt avgiftssystem där producenter får betala mer för förpackningar som är svåra att återvinna. Fead föreslår också krav på en andel återvunnet material i produktionen av förpackningar för att knuffa på marknaden då det i dagsläget enligt Fead finns en låg efterfrågan på återvunna material. Slutligen kräver Fead att EU-kommissionen föreslår regeländringar när det gäller plastförpackningar av produkter som importeras från länder utanför EU.

Läs Fead:s krav till EU-kommissionen