EU-kommissionen inför nya miljövillkor för avfallsbehandling

24 augusti 2018

EU-kommissionen har publicerat nya miljövillkor för större avfallsbehandlingsanläggningar. De så kallade BAT-slutsatserna bygger på en genomgång av ”best available techniques” (BAT) för avfallsbehandling och innebär en basnivå för medlemsländerna. Befintliga anläggningar som omfattas av villkoren får nu fyra år på sig att möta kraven.

Villkoren rör framförallt utsläpp från olika behandlingstekniker, men även energieffektivisering, resurseffektivisering, olycksförebyggande, buller och lukt. Beslutet innebär att mekanisk och biologisk avfallsbehandling för första gången ställs inför krav som bygger på ”BAT”. Något som enligt EU-kommissionen kan leda till stora utsläppsminskningar från avfallsbehandling. De nya BAT-slutsatserna omfattar ungefär 4 000 anläggningar inom EU. Förbränning och deponi av avfall omfattas dock inte.