Skatt på avfallsförbränning införs i april 2020

6 december 2019

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en ny punktskatt på avfall som förbränns. Skatten införs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen och för att skapa en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

Skatten kommer att tas ut med 125 kronor per ton avfall. Under 2020 är dock skattesatsen 75 kronor per ton avfall, och under 2021 är skattesatsen 100 kronor per ton avfall. Den nya lagen börjar gälla 1 april 2020.

Läs mer