Ny studie kring möjliga styrmedel för ökad materialåtervinning av plast

17 december 2018

Ny intressant studie, initierad av Naturvårdsverket, analyserar möjliga styrmedel för ökad materialåtervinning av plast. Studien rekommenderar krav i offentlig upphandling och skatt på jungfruligt material.

 

Naturvårdsverket har låtit konsultföretaget Anthesis Enveco fördjupa sig i möjliga styrmedel för att öka återvinningen av plast. Anledningen är att Sverige har ungefär 2,3 miljoner ton koldioxidutsläpp kvar i el- och värmesektorn och dessa kommer framförallt från förbränningen av avfall, och då framförallt från plast. För att minska dessa utsläpp krävs ytterligare styrmedel på avfallsområdet.

 

Efterfrågan på återvunnen plastråvara är idag låg, och det är framförallt lågvärdesprodukter (backar, säckar, krukor, etc.) som produceras av återvunnen plast, medan plast som kräver mer avancerade materialegenskaper i huvudsak kommer från jungfrulig råvara. Vidare finns problem på utbudssidan som medför svårigheter i återvinningsledet i och med att många plaster innehåller tillsatser, är flerlagersplast med sinsemellan olika återvinningsförutsättningar, eller är härdplaster. Det krävs därför styrmedel som stimulerar både utbud och efterfrågan på återvunnen plast.

 

Att säkerställa god kvalitet på återvunnen plastråvara, att stimulera utveckling av materialteknik som tillåter tillverkning av högkvalitetsplast, samt att förbättra återvinningsbarheten i plastprodukter är några av de nyckelfrågor som behöver lösas. Syftet med denna studie är att ta fram förslag på nya styrmedel som bidrar till att öka utbudet av återvinningsbar plast och efterfrågan på återvunnen plastråvara för att på det sättet ytterligare styra bort från energiåtervinning och därigenom öka materialåtervinningsgraden.
 

I studien har konsulten gått igenom många av de styrmedel som återfinns i litteraturen och fördjupat sig i styrmedlen: skatt på jungfrulig fossilbaserad olja eller gas, grön upphandling och återvinningscertifikat.

Av de styrmedel som analyserats rekommenderas i synnerhet följande paket som styr både utbud och efterfrågan:

A. Krav i offentlig upphandling riktad mot både design för återvinningsbar plast och användande av plast med återvunnen råvara.

B. Skatt på jungfruligt material (fossilbaserad olja/gas) kompletterat med styrmedel på utbudssidan, exempelvis krav i offentlig upphandling och/eller skatt på oönskade tillsatser.

Utöver dessa styrmedelsförslag kommer också rekommendationer om att öka anslagen till riktad FOU.

Läs studien