Ny digital lösning för bättre statistik och spårbarhet för farligt avfall

11 februari 2019

Med syfte att förbättra spårbarheten kommer inrapportering av farligt avfall att göras i en ny digital lösning. Den blir gemensam för alla berörda aktörer i Sverige, oavsett om man producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall.

 

I slutet av januari levererade Naturvårdsverket sin slutredovisning av förstudien om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall. Rapporten och dess bilagor finns nu att läsa på naturvardsverket.se/FASS. Återvinningsindustriernas medlemmar deltar aktivt i Naturvårdsverkets arbete med att utveckla den digitala lösningen.

Den digitala lösningen syftar också till att uppnå förbättrad avfallsstatistik oavsett avfallstyp, genom att utöka rapporteringsplikten. Utvecklingen av den digitala lösningen sker inom ramarna för samverkansprogrammet Digital först – Smartare miljöinformation för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för berörda myndigheter och verksamhetsutövare.

Läs mer