Producenternas statistik för 2015 redovisad

14 mars 2016

FTI och El-kretsen har redovisat statistiken över insamlade mängder 2015. Hushållens förpackningar av glas, papper och plast som lämnas till återvinning ökar medan tidningar och metallförpackningar minskar. Inlämnade elprodukter och batterier minskar i vikt jämfört med 2014, men antalet insamlade produkter fortsätter att öka.

FTI:s statistik visar att riksgenomsnittet för kilo per materialslag och person samt procentuell ökning/minskning från 2014 är följande för olika materialslag:
 
Glas 19,9 + 0,15 procent
Papper 13,5 + 5,55 procent
Plast 6,1 + 8,57 procent
Metall 1,6 - 1,25 procent
Tidningar 26,3 - 11,65 procent
 
El-Kretsen redovisar både statistik för varje kommun och total mängd för hela landet. Under 2015 samlades 140 000 ton elprodukter och batterier in, vilket är en minskning i vikt jämfört med 2014. Antalet insamlade produkter fortsätter dock att öka. Äldre tyngre produkter som exempelvis stora tv-apparater minskar medan antalet små elektronikprodukter har ökat med sex procent. I genomsnitt lämnades 14,01 kg elavfall in per person under 2015, jämfört med 15,3 kg 2014.