Circular Sweden stödjer initiativet New Plastic Economy Global Commitment

29 oktober 2018

Circular Sweden stödjer Ellen Mac Arthur Foundation´s nya initiativ New Plastics Economy Global Commitment och har beslutat om flera mål för att driva på cirkulära materialflöden nationellt.

Ellen MacArthur Foundation lanserar i dag initiativet The New Plastics Economy Global Commitment. Initiativet samlar företag och regeringar från hela världen för att skapa ett plastsystem som fungerar. Visionen är en ekonomi där plast aldrig blir slöseri. Visionen definieras av sex huvudpunkter:

 • Elimination of problematic or unnecessary plastic packaging through redesign, innovation, and new delivery models is a priority
 • Reuse models are applied where relevant, reducing the need for single-use packaging
 • All plastic packaging is 100% reusable, recyclable, or compostable
 • All plastic packaging is reused, recycled, or composted in practice
 • The use of plastics is fully decoupled from the consumption of finite resources
 • All plastic packaging is free of hazardous chemicals, and the health, safety, and rights of all people involved are respected

Circular Sweden är ett företagsforum som skapar mer cirkulära materialflöden och har därför valt att stödja initiativet. Forumet har valt att fokusera särskilt på värdekedjorna plast, textil och byggmaterial det närmaste året. Circular Sweden består av företagen Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna. Utgångspunkten är att ett resurseffektivt samhällsansvar är en viktig del av lösningen i klimatomställningen och att ett skifte från linjära till cirkulära materialflöden är nödvändigt för att bibehålla välfärden i framtiden. 

Circular Sweden har satt upp följande nationella mål för 2030:

 • Värdeförlusterna i Sveriges materialflöden har halverats.
 • Ett mått för cirkularitet har utvecklats och tillämpas inom privat och offentlig verksamhet.
 • Det har skapats en samsyn och standardisering av cirkulära begrepp som möjliggör en effektivare omställning.
 • Sverige har fått en tydlig lagstiftning som möjliggör för företag att äga sina restprodukter, ta ansvar för sin värdekedja och med bättre lönsamhet cirkulera mer av sitt material.
 • Återvunna råvaror, inklusive återvunna råvaror av biomaterial, är konkurrenskraftiga med jungfruliga och har en hög efterfrågan.
 • Konsumenter och upphandlare ställer krav på förnybara, återvunna och återvinningsbara råvaror i produkter och materialflöden.