Svenskt Näringslivs nya position inom cirkulär ekonomi

5 april 2019

Svenskt Näringsliv har tagit fram en gemensam position kring cirkulär ekonomi som lanserades nyligen.

Vid lanseringen av rapporten Cirkulär ekonomi - för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige i början av april presenterades även flera olika branschbilagor, med ytterligare styrmedelsförslag för cirkulär ekonomi. Återvinningsindustrierna har deltagit aktivt i framtagandet av gemensam position och har även bidragit med en egen branschbilaga. 

Rapporten konstaterar bland annat att en effektivare resursanvändning är en förutsättning för att klara satta klimatmål, att svenska företag har särskilt goda möjligheter att ta en ledande roll i utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi och att samhället behöver skapa väl avvägda ramverk som främjar det cirkulära arbetet.

Läs rapporten

Läs branschbilagorna