Tilläggsdirektiv ger utredning i uppdrag att lämna förslag på utformning av avfallsförbränningsskatt

11 maj 2017

Regeringen har i dag beslutat om ett tilläggsdirektiv till den utredning som pågår om Ekonomiska styrmedel för bland annat skatt på avfallsförbränning.

Nu har regeringen beslutat om ett tilläggsdirektiv om att utredningen ska lämna förslag på utformning av en avfallsförbränningsskatt. Förslaget till skatt ska utformas så att det i möjligaste mån ska utjämna den finansiella obalans som finns mellan olika avfallsbehandlingsmetoder och för ökad materialåtervinning av återvinningsbara materialslag. Utredningen har fått förlängt till den 31 oktober 2017. 
 
Utdrag ur tilläggsdirektivet
I syfte att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin och regeringens ambition om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer ska utredningen, utöver tidigare beslutade uppdrag, även lämna förslag på utformning av en avfallsförbränningsskatt. Förslaget ska utformas så att det i möjligaste mån verkar för att utjämna den finansiella obalans som råder mellan olika avfallsbehandlingsmetoder och för ökad materialåtervinning av återvinningsbara materialslag.