Två av tre svenskar vill se krav på enklare återvinning

2 januari 2020

Två av tre svenskar vill att staten ställer krav på företag att deras produkter ska vara enkla att återvinna. Det visar en färsk Sifoundersökning som Återvinningsindustrierna beställt.

Återvinningsindustrierna har låtit Sifo fråga 1 000 svenskar om deras inställning till olika förslag kring återvinning. Två av tre, 67 procent, vill att staten ställer krav på företag att de produkter företagen säljer ska vara enkla att återvinna. Nästan lika många, 61 procent, vill att stat, regioner och kommuner i sina inköp ska ställa krav på att produkter och material ska vara återvunna.

Om Sifo-undersökningen
Sifo frågade 1 000 svenskar mellan den 20 och 27 september 2019. Frågan som ställdes var:
Vilka av följande förslag instämmer du i? De svarande kunde ange flera svarsalternativ.

Resultat
• Staten bör kräva av företag att produkter som sätts på marknaden ska vara enkla att återvinna: 67 procent.
• Offentliga aktörer som stat, regioner och kommuner bör i sina inköp ställa ökade krav på att produkter och material ska vara återvunna: 61 procent.
• Staten bör införa en märkning som visar hur stor andel av en produkt som är tillverkad av återvunnet material: 44 procent.
• Staten bör införa ambitiösa mål för offentlig upphandling av återvunnet material: 36 procent.
• Inget av ovanstående: 4 procent.
• Tveksam, vet ej: 6 procent.

Hela undersökningen finns publicerad högst upp till höger på denna sida.