Naturvårdsverket utlyser innovationsstöd för hållbara städer

28 augusti 2017

Avancerad miljöteknik och nya systemlösningar behövs för att våra städer ska bli miljövänligare och bättre att leva i. Naturvårdsverket utlyser nu 68 miljoner kronor 2016–2019 till stadsinnovationer.

Nu går det att söka stöd för projektering, förstudier och planering för att öka användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. 28 augusti–28 september genomförs höstens utlysningen som omfattar 9 miljoner kronor.
 
Projekt som hittills fått stöd innefattar planering av kretsloppslösningar, energiförsörjning, transportåtgärder, stadsplanering och ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om nya metoder för avfallshantering.
 
Stödet Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar är en del av regeringens satsning på klimatåtgärder och knyter även an till regeringens samverkansprogram Smarta städer. Det utlyses av Naturvårdsverket i samråd med Boverket och Energimyndigheten.