Natuvårdsverket tar fram vägledning om producentansvar

23 november 2018

Nu finns det tidplaner för när Naturvårdsverket kommer att ha vägledning om den kommande lagstiftningen klar.

Den nya förordningen om producentansvar för förpackningar och tidningar träder i kraft 1 januari 2019. En ny omarbetad vägledning är på gång. Från och med den 1 januari 2021 krävs det tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpacknings- och returpappersavfall. Det krävs inte tillstånd för insamling av förpacknings- och/eller returpappersavfall som uppkommit i samband med yrkesmässig verksamhet.

Läs mer om tidplan för framtagandet av ny vägledning