Vägledning om transportdokument 60 § AF

22 augusti 2012

Nu kan ni läsa om hur 60 § i Avfallsförordningen om transportdokument, bör tolkas.

Naturvårdsverket har varit med och granskat dokumentet. Dokumentet togs fram efter ett gemensamt möte mellan Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna med temat "Farligt avfall".