Välkommen på stämma och konferens med middag den 13 maj!

27 mars 2013

Stämma, konferens och 15 års jubileum – 13 maj 2013 . Vi kommer att vara i Piperska muren på Kungsholmen i Stockholm.

Ni kan läsa hur ni anmäler er i filen som är bifogad.