Ny riksdag kan infria partiernas cirkulära vallöften

25 september 2018

Riksmötet har öppnats och nya riksdagsledamöter har tagit plats i riksdagen. Inför valet sammanställde IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ett antal hållbarhetspolitiska förslag som partierna nu kan driva.

Några av partiernas förslag: MP vill att Sverige sätter som mål att gå över till cirkulär ekonomi. C vill ställa krav på produkters livslängd, energianvändning och återvinningsbarhet, så att producenten tar ansvar för produktens totala miljöpåverkan redan i designstadiet. KD vill införa incitament för ökad återvinning, som exempelvis en råvaruskatt på ej återvunna textilier.

M vill införa cirkulär ekonomi bl.a inom samhällsbyggnad, där mer återvunnet material bör användas. V vill ställa krav på industrin att endast sätta ut plast som kan materialåtervinnas. S vill stödja industriell symbios för att främja utveckling och spridning av cirkulära affärsmodeller. L vill se ökad återvinning, främjande av cirkulär ekonomi och tydligare krav på producenterna. SD vill se en ökad återvinning av byggmaterial i samband med nybyggnation och ombyggnation.

Läs sammanställningen av partiernas cirkulära vallöften