Yttrande: Ändring i Miljöbalken med anledning av WEEE-direktivet

25 februari 2013

Vi anser att konkurrens är en förutsättning för att driva fram nya marknadslösningar både vad det gäller insamling och behandling. Vidare att många av våra medlemmar verkar i andra länder och att Sverige i möjligaste mån måste undvika särregler.

Ni kan läsa yttrandet i filen till höger.