ÅI:s servicegrupper

ÅI har arbetsgrupper, som benämns servicegrupper. Grupperna träffas regelbundet för att diskutera aktuella branschrågor, kommande lagstiftning mm.

ÅI:s grupper är:

Miljörådet och Uppförandekoden

Upphandling och kommunal konkurrens

Fastighetsnära insamling/producentansvar

Elektronik och järn/metall

Bygg- och rivningsavfall

Farligt avfall, förorenade jordar, deponi

Biologiskt avfall

Materialåtervinning - nätverksgrupper

    Plast

    Papper

   Textil